Như không phải mẹ, Như không phải pim sec cho dit nguoi con gái

Xem: 8072
Mẹ không phạt con gái rồi cả hai bị Hiệu trưởng kỷ pim sec cho dit nguoi luật.